ВИЖ КОИ СА
НАЙ-БЛИЗО?
НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Условия за ползване

I. Дефиниции на термини
Каталог – според смисъла на контекста – интернет каталог, предоставящ безплатна информация и регистрация на такава; физически и юридически лица, представляващи каталога.
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на avto-servizi.com според настоящите Условия.
Фирма от Каталогът– по смисъла на текста в avto-servizi.com - всяко лице, предоставящо информация относно търговски обект предлагащ автосервизи, авто, сервизи, майстори, гараж, тенекеджия, бояджия, окачване, баланс, реглаж, жичкаджия, електротехник, диагностик, диагностика, основен ремонт, боя, климатици, купе, броня, брони, стъкла, кори, дискове, наладки, бутала, сегменти, ремък, ролка, гуми, джанти и други услуги.

IІ. Общи положения
Тези Условия за ползване регламентират взаимоотношенията между avto-servizi.com и Потребителите ползващи услугите на каталога. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да ползват услугите на каталогa. avto-servizi.com предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други. avto-servizi.com дава възможност за реклама в интернет каталога на всички действащи фирми на територията на Република България. Всички услуги, предлагани от avto-servizi.com, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона. Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на avto-servizi.com.
ІIІ. Права и задължения на avto-servizi.com
avto-servizi.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите на Каталога в нарушение на настоящите Условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им. avto-servizi.com няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя. avto-servizi.com няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Каталога, както и на регистрираните в него студия. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, avto-servizi.com запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Каталога. Публикуване на предоставената от клиента актуална информация. Своевременна корекция на записите по желание на клиента. Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата. Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на РБ и международните актове. avto-servizi.com не публикува служебна информация за участващите фирми освен публичната такава или тази подадена с тяхно съгласие с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на avto-servizi.com, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи. avto-servizi.com, запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия За Ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации. avto-servizi.com не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения. avto-servizi.com запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като не се ангажира да уведоми потребителите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.
ІV. Права и задължения на Потребителите
Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове. В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към Потребителите от страна на avto-servizi.com, Потребителя може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения. Потребителя няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове. Клиентът може да използва информацията от avto-servizi.com като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.
V. Употреба на Съдържание
Съдържанието в Каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на avto-servizi.com и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на avto-servizi.com и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.
avto-servizi.com няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на публикуваните на сайта предложения и обяви.
avto-servizi.com няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на avto-servizi.com, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.
avto-servizi.com не носи отговорност спрямо Потребителите, Фирмите от Каталогът и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез avto-servizi.com
avto-servizi.com няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.
avto-servizi.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, който Каталога предоставя на своите Потребители и Фирми.
avto-servizi.com не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на Каталога.
Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на avto-servizi.com във връзка с ползването на услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за avto-servizi.com.